A LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III.24.) VM rendelet 9. számú mellékletében meghatározottaknak megfelelően a sorszámokhoz tartozó LEADER HACS-ok neveit az Irányító Hatóságnak (IH) közleményben közzé kell tenni. Az új listát a 33/2013 számú (IV. 11.) IH közlemény tartalmazza, amelynek megjelenésével a 24/2012. (IV. 3.) és 139/2012. (XII. 17.) IH Közlemények hatályukat vesztik.

A közlemény az umvp.eu honlap Dokumentumtárából érhető el.