Tevékenységi szabályok, ügyvitel, adózás már a 2021-es új szabályok szerint – segédletekkel, iratmintákkal. Egyszerre print és e-book. Ez a könyv tartalmaz 92 db. szervezési megoldást, 99 db adótippet, 17 db. ügyviteli jótanácsot, 5 db. szerződésmintát, TEÁOR besorolási segédeletet, adónaptárat. Szerző: Dr. Szabó Tibor – Önadózó előfizetőknek 20% kedvezménnyel! Megrendelés: https://www.onadozo.hu/webaruhaz/e-konyvek-5/ostermelok-es-csaladi-gazdasagok-kezikonyve-244

 ŐSTERMELŐK ÉS CSALÁDI GAZDASÁGOK KÉZIKÖNYVE

A legújabb könyvformátumban: nyomdai könyv is – és e-book is egyszerre. 

Minden őstermelőnek és minden családi gazdaságnak feladata van a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvénnyel. Tevékenységüket hozzá kell igazítaniuk az új törvényhez – és a működésük  folyamán folyamatosan meg is kell felelniük annak.  Kiadványunk egy segédlet ahhoz, ahogy az őstermelők, családi gazdaságok ezt a megfeleltetést el tudják végezni és fenn tudják tartani.

Az őstermelők, családi gazdaságok 2021-től új nyilvántartási, működési és adózási, könyvelési szabályok szerint végezhetik tevékenységüket. Új működési formaként került bevezetésre a családi mezőgazdasági társaság is, amelynek fő előnye egyelőre, hogy tagjaik számára elővásárlási és előhaszonbérleti jogot biztosít a termőföld-adásvételeknél és haszonbérleteknél.  Mind családi gazdaságban, mind pedig családi mezőgazdasági társaságban lényegesek a földhasználatra vonatkozó megállapodások. Ezért bemutatjuk a Földforgalmi törvény földhasználati szabályait is, alkalmazásukhoz iratmintákat is adunk. Kielemezzük azt is, hogy adózási szempontból miként célszerű megkötni a családi gazdaságot alapító szerződéseket. Az őstermelői tevékenységre vonatkozó jogi és szervezeti feltételek betartását  szigorodó ellenőrzési szabályok és szankciók biztosítják.  A mezőgazdasági igazgatási hatóság a tevékenység nem jogszerű folytatásának megállapítása esetén bírságot szabhat ki, és még a mezőgazdasági őstermelőnek a tevékenységtől történő eltiltását is elrendelheti. Már a nyilvántartás adataitól való eltérés esetén is ki lehet szabni 500 ezer forint bírságot.

Az őstermelők adózásában jelentős egyszerűsítések történtek, kiterjesztésre került az átalányadózás lehetősége, igen kedvező feltételekkel, jelentősen növekedtek az adómentességi értékhatárok. Ezzel együtt is az őstermelői tevékenység ügyvitele, adminisztrálása nem is olya egyszerű feladat. Elég, ha csak felvázoljuk egy pillanatra, hogy az őstermelő a  jövedelme után a személyi jövedelemadónak, az értékesítése után az általános forgalmi adónak,  a bevételei után  a helyi iparűzési adónak az alanya, és mint önfoglalkoztató a társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó hatálya alá is tartozik. Minden egyes adónem bevallási, fizetési, nyilvántartási kötelezettségekkel és határidőkkel követeli a megfelelést. Adott esetben az online számla adatszolgáltatást is tudni kell teljesíteni. Az őstermelőknek társadalombiztosítási járulék és szociális hozzájárulási adó fizetési és bevallási kötelezettségekkel is számolniuk kell, de e téren is megilletik őket mentességek. Nem egyszerű kiválasztani, hogy ki melyik kategóriába esik, és ott milyen teendői vannak – de kiadványunk ad egy sorvezetőt, amely alapján a biztosított / nem biztosított avagy a járulékfizető / nem fizető státusz könnyebben meghatározható.

Kiadványunk összefoglalja az őstermelői tevékenységhez és a családi gazdaság alapításához és működéséhez kapcsolódó jogi, szervezeti, teendőket, adózási, bevallási, könyvelési feladatokat és határidőket. Praktikus segítség, hogy kiadványunkban megtalálható az őstermelői tevékenységek besorolása az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzéke  (ÖVTJ-kód) alá. A lehetséges adókedvezményeket és mentességeket is számba vesszük, ezzel az olvasó jelentős adóforintokat is megtakaríthat.

Kiadványunkkal áttekinthetők az őstermelőket, családi gazdaságokat terhelő ügyviteli, adózási, jogi, szervezeti feladatok és kialakítható a saját ügyvitel helyes rendje.

Letölthető mellékletek:
● Őstermelők és családi gazdaságok kézikönyve (Pdf)
● Segédlet őstermelői tevékenységek ÖVTJ / TEAOR besorolásához (Excel)
● Őstermelő / családi gazdaság bevételi nyilvántartása (Excel)
● Családi mezőgazdasági társaságot alapító szerződés minta (Word)
● Haszonbérleti szerződés minta családi gazdasággal (Word)
● Haszonbérleti szerződés minta mezőgazdasági termelőszervezettel  (Word)
● Szívességi földhasználati szerződés minta közeli hozzátartozók között (Word)
● Szívességi földhasználati szerződés minta családi mezőgazdasági társasággal (Word)

Megrendelés: Önadózó Webáruház!

 

forrás: onadozo.hu