Felhívás!

A LEADER 2023-2027 programozási időszak tervezéséhez munkaszervezetünk, kijelölt munkacsoportok bevonásával megkezdte a Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS) előkészítését, kidolgozását. Akciócsoportunk valamennyi szereplőjének, lakosának lehetősége van közvetve vagy közvetlenül bekapcsolódni a munkafolyamatba, így hozzájárulni a valós igényeken alapuló stratégia elkészítéséhez.   A HFS elkészítéséhez mindenki hozzájárulhat, aki kitölti a projektötletadatlapunkat és legkésőbb 2022. december 05-ig megküldi a keletbekes.leader@gmail.com e-mail címünkre.

A projektötlet adatlap ide kattintva letölthető!


Kedves ügyfeleink!

Szeretnénk felívni a figyelmüket, hogy a LEADER támogatásban részesült ügyfelek a VP6-19.2.1.-65-8.5-21 kódszámú helyi felhívás 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontban foglaltak alapján projektük megvalósítását követően, legkésőbb az utolsó kifizetési igénylés benyújtásakor fotókkal ellátott, legalább 1000 karakterből állószöveges beszámolót – az indikátor(ok) teljesülésére vonatkozó kiegészítéssel – szükséges megküldeni a HACS részére elektronikusan a felhívás 2.,Ügyfélszolgálatok elérhetősége pontban szereplő email címre, a HACS honlapján történő megjelenés céljából, biztosítva a nyilvánosságot és a LEADER program népszerűsítését. Továbbá a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző 30. napig a megyei kormányhivatalnak elektronikusan a

https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter felületen keresztül, valamint a HACS részére elektronikus úton megküldeni.


Figyelem változás! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kelet-békési Területfejlesztési Társadalmi Innovációs Egyesület, VP6-19.2.1.-65-8.5-21 számú LEADER helyi felhívása 2022.03.02. napján módosult!
Felhívás címe:Helyi fejlesztések támogatása
2022.03.02

Tisztelt Ügyfeleink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021.07.16.-án megjelent VP6-19.2.1-65-8.5-21 kódszámú LEADER helyi felhívásunk jelenleg is nyitva áll, melynek beadása folyamatos, a felhívásban megjelölt szakasz zárási napokkal, melynek végső határideje 2022.11.30. A felhívás továbbra is a  https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok linken érhető el.”
2022.01.03

Tisztelt ügyfeleink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent a VP6-19.2.1-65-8.5-21 kódszámú LEADER helyi felhívásunk, mely elérhető  https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok linken.
2021.07.16

„Figyelem! Változás!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Magyar Államkincstár honlapján ( www.mvh.allamkincstar.hu  ) közzétételre került a 30/2021. (V. 5.) Kincstár Közlemény a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról.

 

A közlemény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény.

 

 


                                                               

MEGHÍVÓ

Ezúton tisztelettel meghívom Önt 2021. április 13-án 17 órától tartandó

online fórumra.

  

Csatlakozáshoz kérem kattintson ide: Kattintson ide

Megnyitó:

Vincze Dávid Edgár, az Ifjú Gazdák Békés Megyei Gazdakörének elnöke

Köszöntők:

Jakab István, az Országgyűlés alelnöke, a MAGOSZ elnöke

Dr. Kulcsár László, a NAK Békés megyei elnöke, a MAGOSZ alelnöke

 

Előadások:

Dr. Cseh Tibor szakmai titkár, MAGOSZ:

Az osztatlan közös tulajdon megszüntetése

Papp Gergely szakmai főigazgató-helyettes, NAK

Az agráriumot érintő aktualitások

 

 Az online fórum ideje alatt a chatfalon van lehetőség kérdések feltevésére, azok az előadás alatt megválaszolásra kerülhetnek, amennyiben nem, a későbbiekben e- mailben kerülnek megküldésre.

A fórumon történő részvétel nem regisztrációhoz kötött! Megtisztelő jelenlétükre feltétlenül számítunk!

 

Békéscsaba, 2021. április 9.

 

Tisztelettel:

 Vincze Dávid Edgár sk.

Ifjú Gazdák Békés Megyei Gazdakörének elnöke

A fórumon (a meghívóban is megtalálható) alábbi linken tudnak részt venni:

 


Kedves Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a VP6-19.2.1-65-8-4.1-20 LEADER helyi felhívásunk beadási határideje változott, a módosított  felhívás és mellékletei elérhetőek a  https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok linken.
2020.12.04

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy módosult a VP6-19.2.1-65-8-4.1-20 kódszámú LEADER helyi felhívásunk!
2020.11.23

Ügyfélfogadási rend változás!   

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. november 10-től a munkaszervezet irodájában a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Kérdéseikkel, kéréseikkel az alábbi telefonszámon és/vagy e-mail címen kereshetnek bennünket.

Telefon: +3670/605-0465

e-mail: ilinaalt@gmail.com

2020.11.09


Tisztelt Ügyfeleink!
Megjelent a VP6-19.2.1-65-8-4.1-20 kódszámú LEADER helyi felhívásunk, melyre támogatási kérelmüket 2020.07.10-2020.10.31. között nyújthatják be.
2020.07.10.

Tisztelt Ügyfeleink! 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy június 15.-től ismét a korábbival megegyező ügyfélfogadási rendben érhető el munkaszervezetünk.
2020.06.12.

Tisztelt Ügyfeleink!

Felhívjuk támogatói okirattal rendelkező ügyfeleink figyelmét, hogy a támogatói okirat hatályba lépésétől számított 12 hónapon belül a megítélt támogatás legalább 10 % -al, de minimum 200.000 Ft-al el kell számolniuk. A 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a kedvezményezett 12 hónapon belül köteles a projektjét megkezdeni és kifizetési igénylés benyújtásával legalább 10 % rendeltetésszerű felhasználásával elszámolni. Amennyiben a kedvezményezett a feltételt nem teljesíti, és késedelmét az előírt 12 hónapon belül alapos, rajta kívül álló okokra hivatkozva, írásban nem menti ki, az Irányító Hatóság jogosult a támogatási jogviszonytól elállni.

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet enyhítése érdekében hozott intézkedés, amely szerint 3 hónappal automatikusan meghosszabbítódtak a projekt megvalósítására rendelkezésre álló határidő, nem vonatkozik a 12 hónapos elszámolási kötelezettségre.

Fentiek értelmében a támogatói okirat hatályba lépésétől számítva 12 hónapon belül mindenképpen el kell kezdeni a projektet, és legalább 10 %-al, de minimum 200.000 Ft-al el kell számolni.

Felmerülő kérdés esetén  keressenek bennünket bizalommal  ügyfélszolgálati elérhetőségeinken:

e-mail: ilinaalt@gmail.com

telefon: 0670-605-0465

személyesen, irodánkban: 5700 Gyula, Béke sgt.67.

2020.április 30.


Ügyfélfogadási rend változás!   

 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket hogy 2020. március 16-tól a munkaszervezet irodájában a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Kérdéseikkel, kéréseikkel az alábbi telefonszámon és/vagy e-mail címen kereshetnek bennünket.

Telefon: +3620/3317-970

e-mail: ilinaalt@gmail.com

 


TÁJÉKOZTATÓ

A VESZÉLYHELYZET MIATT BEKÖVETKEZŐ HÁTRÁNYOS KÖVETKEZMÉNYEK ENYHÍTÉSE ÉRDEKÉBEN HOZOTT FEJLESZTÉSPOLTIKAI INTÉZKEDÉSEKRŐL AZ EURÓPAI MEZŐGAZDASÁGI VIDÉKFEJLESZTÉSI ALAPBÓL MEGVALÓSULÓ BERUHÁZÁSI TÍPUSÚ PROJEKTEK KAPCSÁN

 

Tisztelt Támogatást Igénylő és Kedvezményezett!

 

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet megnehezíti a projektek végrehajtását, sok esetben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségek nem teljesíthetőek. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a projektek megvalósításának segítése érdekében komplex intézkedéscsomagot dolgozott ki, amely átmeneti könnyített szabályozást vezet be a határidők, az indikátorok és a pénzügyi elszámolások teljesítésében, ezzel összhangban kezeli a támogatási szerződések/támogatói okiratok (a továbbiakban: támogatási szerződés) módosítása és az ügyintézés menetét. Ezzel az intézkedéscsomaggal összhangban, de az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap felhasználására vonatkozó speciális előírásokra figyelemmel kerül kiadásra az Agrárminisztérium, mint a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága és a Magyar Államkincstár, mint Kifizető Ügynökség jelen tájékoztatója.

 

Az alábbi intézkedések 2020. április 3. napjától hatályosak és jelen tájékoztató 1. mellékletében megjelölt intézkedések vonatozásában alkalmazandóak.

 

Az intézkedések azon rendelkezések kapcsán tartalmaznak könnyítéseket, amelyeket az uniós jogszabályok nem szabályoznak. Várható, hogy az Európai Unió szervei által hozott lépéseket követően további könnyítő szabályok bevezetésére is sor kerülhet.

 

Határidők teljesítésének átmeneti szabályai

 • három hónappal automatikusan meghosszabbítjuk a támogatott projektek megvalósításának határidejét, ezzel együtt a záró elszámolás benyújtásának határidejét
 • három hónappal automatikusan meghosszabbítjuk a projekt mérföldköveinek határidejét
 • a hiánypótlás teljesítésére, a tisztázó kérdés megválaszolására a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőt állapítja meg az Irányító Hatóság és a Kifizető Ügynökség
 • a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítésére nyitva álló határidőt a jogszabály által lehetséges leghosszabb határidőben állapítja meg az Irányító Hatóság
 • a kedvezményezett közreműködését igénylő helyszíni vizsgálatokra nem kerül sor a kihirdetett veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt, a veszélyhelyzet miatt elmaradt helyszíni vizsgálatokat a veszélyhelyzet megszűnését követő 1 éven belül pótolni szükséges (a helyszíni ellenőrzést kiváltó digitális, vagy online módon történő ellenőrzésre sor kerülhet)
 • a veszélyhelyzet fennállása alatt végezhető egyszerűsített előzetes helyszíni szemle és egyszerűsített helyszíni szemle a járványügyi előírások betartásával
 • jogszabály által előírt engedélyezési eljáráshoz kötött cselekmények (pl.: építési engedély az első kifizetési igényléshez, használatbavételi engedély, gépjárművezetői engedély a záró elszámoláshoz), illetve a felhívásokban előírt további üzemelést és üzemeltethetőséget igazoló dokumentumok (pl. hálózathasználati szerződés, szálláshely minősítést igazoló dokumentum) esetén elegendő az eljárás megindításának igazolása, nem kell a jogerős engedély az érintett támogatási folyamat végrehajtásához (pl.: kifizetéshez). Természetesen ezeket a dokumentumokat a veszélyhelyzet megszűnését követően be kell nyújtani.
 • azon esetekben, ahol a veszélyhelyzet meghirdetése előtt lejárt határidő volt (pl. hiánypótlás nem került benyújtásra) nem alkalmazzuk a rendkívüli, veszélyhelyzet időszakára vonatkozó szabályokat.

Támogatási szerződés módosításának és teljesítésnek átmeneti szabályai

Nem kerül sor automatikusan a módosítások, bejelentések elfogadására, szükséges a járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatos ok-okozati viszony megléte és annak alátámasztása, vis maior bejelentés keretében, de a módosítások indokolt esetben az alábbi könnyítésekkel valósulhatnak meg a veszélyhelyzet idején,

 • a biztosítékcsere vagy annak elmaradása esetén az elállás, mint szankciót csak a legszükségesebb esetben kerül alkalmazásra
 • ha a kedvezményezetti mulasztások igazolható módon a veszélyhelyzet következményei, amelyet a kedvezményezett vis maior bejelentésben alátámaszt, akkor a kedvezményezettre hátrányos jogkövetkezményt (pl.: elállást) nem indokolt érvényesíteni
 • ha az átalakulás vagy a projekt átruházásának indoka a veszélyhelyzet kihirdetése és az ezzel okozott hátrányos következmények enyhítése, akkor az összes releváns körülmény mérlegelése alapján indokolt, hogy a változtatást az Irányító Hatóság támogassa.

Indikátorok és egyéb mutatók elszámolásának átmeneti szabályai

 • a veszélyhelyzet időtartama alatt a kedvezményezettnek a fenntartási időszak során a foglalkoztatotti bázislétszámot, vagy továbbfoglalkoztatást nem kell fenntartania, kivéve ahol a támogatás kifejezetten a munkahelyek megtartására irányult

Pénzügyi és elszámolási szabályok átmeneti változása

 • a veszélyhelyzet időtartalmára az elszámolások benyújtásához elegendő a számla, a számlarészletező, a kifizetést igazoló bankkivonat és a vállalkozói szerződés (vagy jogalap igazolás), az ebben az időszakban kért alátámasztó dokumentumoknak a helyszínen rendelkezésre kell állniuk és az Irányító Hatóság, Kifizető Ügynökség bármikor bekérheti azokat
 • ha egy rendezvény, workshop, stb. a koronavírus veszélyhelyzeti intézkedéseivel közvetlen összefüggésben elmarad, azt vis maior esetnek kell minősíteni, amennyiben a költségeket nem fedezi biztosítás vagy nem lehet visszafizettetni más módon
 • a Kifizető Ügynökség veszélyhelyzet ideje alatt új követelések végrehajtást nem indítja el, adók módjára történő behajtását nem kezdeményezi, a folyamatban lévő követelések végrehajtását felfüggeszti.

Személyes, postai ügyintézés

 • a Vidékfejlesztési Program esetében az ügyfélkapu használata fennmarad

Természetesen a kedvezményezett joga, hogy az átmeneti hosszabbítási vagy könnyítési lehetőségekkel ne éljen, amennyiben az eredeti feltételek mellett is tudja teljesíteni kötelezettségeit, minden esetben a pályázó hatásköre, hogy saját projektjének végrehajtása szempontjából a számára legmegfelelőbb megoldást válassza. Az Irányító Hatóság, valamint a Kifizető Ügynökség automatikusan a fenti intézkedéseknek megfelelően járnak el, kivéve, ha a kedvezményezett ezzel ellentétes tartalmú kéréséről kapnak értesítést, vagy a benyújtott elszámolásokból az nem következik.

 

Budapest, 2020. április 3.

 Tisztelettel:

Dr. Feldman Zsolt

mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért

felelős államtitkár

 

 


Felhívás azonosítója

Felhívás megnevezése

VP2-4.1.1.1-16Állattartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.1.2-16Baromfitartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.1.3-16Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.1.4-16Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.1.5-16Sertéstartó telepek korszerűsítése
VP2-4.1.2-16Kisméretű terménytároló, -szárító és -tisztító építése, korszerűsítése
VP2-4.1.3.1-16Kertészet korszerűsítése – üveg- és fóliaházak létesítése,

energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának

lehetőségével

VP2-4.1.3.2-16Kertészet korszerűsítése – ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével
VP2-4.1.3.3-16Kertészet korszerűsítése – gyógy- és fűszernövény termesztés fejlesztése
VP2-4.1.3.5-16Kertészet korszerűsítése – kertészeti gépbeszerzés támogatása
VP2-4.1.3.6-17Borszőlőültetvény telepítés támogatása
VP2-4.1.4-16  Mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése
VP3-4.2.1-4.2.2-18Mezőgazdasági termékek értéknövelése a feldolgozásban
VP3-4.2.1-15Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyság elősegítése a feldolgozásban
VP3-4.2.2-16Borászat termékfejlesztésének és erőforrás-hatékonyságának támogatása
VP3-5.1.1.1-16Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó és időjárási kockázatok megelőzését szolgáló beruházások támogatása
VP3-5.1.1.2-17Jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás
VP3-16.1.1.-4.1.5.-

4.2.1.-8.1.1.-8.2.1.-

8.3.1.-8.5.1.-8.5.2-

8.6.1.-17

Innovációs operatív csoportok létrehozása és az innovatív projekt megvalósításához szükséges beruházás támogatása
VP3-16.4.1-17Együttműködések támogatása a rövid ellátási láncok és a helyi piacok kialakításáért, fejlesztéséért és promóciójáért
VP4-4.4.2.1-16Vízvédelmi célú nem termelő beruházások: létesítmények kialakítása, fejlesztése
VP4-8.5.2-17Az erdei ökoszisztémák térítésmentesen nyújtott közjóléti funkcióinak fejlesztése
VP4-16.5.1-17A fenntarthatóságot célzó tájgazdálkodás, terület- és tájhasználatváltás együttműködései
VP5-4.1.1.6-15Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – Trágyatárolók építése
VP5-4.1.3.4-16Kertészet korszerűsítése – gombaházak-hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak-hűtőházak korszerűsítése
VP5-4.1.6-4.2.3-17Mezőgazdasági- és feldolgozó üzemek energiahatékonyságának javítása
VP5-8.6.1-17Erdészeti technológiákra, valamint erdei termékek feldolgozására és piaci értékesítésére irányuló beruházások
VP6-6.4.1-16Nem mezőgazdasági tevékenységek beindítására és fejlesztésére irányuló beruházások támogatása
VP6-7.2.1.2-16Egyedi szennyvízkezelés
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése
VP6-7.2.1-7.4.1.3-17Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése
VP6-7.2.1.4-17Tanyák háztartási léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései
VP6-16.9.1-17Szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság
VP6-19.2.1-16LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása
VP6-19.3.1-17LEADER – Helyi akciócsoportok együttműködési tevékenységeinek előkészítése és megvalósítása
 VP2-4.1.1.7-20Baromfi- és sertéstartó telepek járványvédelmi rendszereinek fejlesztése
VP3-4.2.1-4.2.2-19A Rövid Ellátási Lánchoz kapcsolódó beruházások támogatása az élelmiszeripar és a borászat területén

 Tisztelt ügyfeleink!

LEADER kifizetési kérelmük benyújtásához az alábbi linkeken találják a hatályos útmutatókat, jogszabályokat, közleményeket.
– Kifizetési igénylését a Kincstár honlapján az elektronikus ügyintézés menüpontjában elérhető        e-ügyintézés felületen feltöltve, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítási szolgáltatáson keresztül lehet benyújtani az alábbi linken https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
 – ÁÚF
ÁSZF
– Tájékoztatás és nyilvánosság https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523

2019.09.01


Tisztelt Ügyfeleink!
Egyesületünk tájékoztató fórumot tart 2019.szeptember 26-án, 16:00 órai kezdettel.
Meghívó itt található.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy LEADER támogatási kérelmükhöz kapcsolódó kifizetési kérelmük ügyintézése során felmerülő kérdéseik esetén az alábbi elérhetőségen legyenek szívesek érdeklődni.

Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

5600 Békéscsaba, Temető sor 8.

Telefon: 66/814-520

Fax: 66/814-521

E-mail: agrarvidekfejlesztes@bekes.gov.hu

Köszönjük együttműködésüket!

2019.07.29


Meghívó!

Tisztelt Támogatást Igénylők!

A Napkör Társadalmi Innovációs Egyesület tisztelettel meghívja Önt, a 2019. június 13-án 14:00 órakor kezdődő LEADER tájékoztató fórumra.

A fórum meghívója, programja itt található!


VP – Kötelező képzések

 • Néhány VP jogcím esetében (pl. AKG, Natura, fiatal gazda, kisüzemek,…) előírás kötelező képzésen való részvétel.
 • Meghirdetésre kerültek az első képzések, amelyek itt elérhetők, a lista folyamatosan bővül.
 • https://naknonprofit.hu/kepzesek

 

 


Tájékoztatás a növény- és talajvédelem tekintetében bekövetkezett jelentősebb jogszabályváltozásokról

„Az élelmiszerláncról- és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésének hatályos rendelkezése értelmében a földhasználó most már egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A korábbi szabályozás szerint a földhasználó adott év június 30. napjáig volt köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Azonban a jogalkotó a 2018. december 31. napjával hatályba lépett szabályozás értelmében a parlagfű elleni védekezést egy egész évben fennálló kötelezettséggé tette.”
Egyéb, a növény- és talajvédelmet érintő jelentősebb jogszabályváltozás nem történt.

 


31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény

A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról

A nyertes vidékfejlesztési projektek minél gyorsabb és sikeresebb megvalósítása érdekében elengedhetetlen, hogy a támogatásban részesülők, kifizetési igénylésük során a vonatkozó jogszabályok szerint járjanak el.  A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleménye a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat tartalmazza. A közlemény az alábbi linken mindenki számára elérhető.


Megjelenés: 2018.12.11. 

Módosult a 31/2018. (V.30.) Kincstár közlemény 3-4. számú melléklete 

A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 31/2018. (V.30.) Kincstár közlemény 3. számú melléklete (Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével) az alábbi ponttal egészült ki:

 1. Nyilatkozat  a támogatással érintett projekt megvalósításáról

mely során a kedvezményezett, a műszaki ellenőr ellenjegyzésével nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat alapján elszámolni kívánt projekt(rész) a támogatási kérelemben feltüntetett és a támogatói okirattal jóváhagyott építési és/vagy árajánlatos tételek szerint kerül(t) megvalósításra.

A kiegészítés miatt a 4. számú melléklet (Kitöltési útmutató) frissítésére is sor került.

A dokumentumok az alábbi linken érhetőek el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny

A kedvezményezettnek a 3. számú mellékletben szereplő „Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével” elnevezésű nyilatkozatot minden építéshez kapcsolódó változás bejelentés vagy építéssel érintett kifizetési igénylés benyújtásakor csatolnia kell a változás bejelentés iránti kérelemhez, illetve a kifizetési igényléshez.


Tisztelt Támogatást Igénylők!

Kérelmükkel kapcsolatos minden előírást és határidő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet  tartalmaz, mely az alábbi linken érhető el!

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR

 


Figyelem!

Elektronikus iratok címzésének módosulása 


Módosult a LEADER HACS-ok listája

 

2018.12.10


Felhasználói kézikönyv elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához


Megkezdődött a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások megjelentetése

Megjelent a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság (IH) közleménye a LEADER helyi pályázati felhívások megjelenéséről.

Az IH közlemény értelmében a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

A helyi támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az egyes helyi pályázati felhívásokban olvasható „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” fejezetben található információk alapján.Napkör Társadalmi Innovációs Egyesület

Az egyesület 2010-ben Pannon Kör Társadalmi Innovációs Egyesület néven alakult. 2013- tól az egyesület elnevezése megváltozott Napkör Társadalmi Innovációs Egyesületre.

Az egyesület célja a gyulai, Békés megyei rászoruló emberek segítése, a helyi kulturális és természeti értékek védelme, a Gyula környéki kunhalmok védelmének a megszervezése. A helyben működő mikrotársadalmi folyamatok intenzitásának az elősegítése, a helyi és környékbeli mezőgazdasági termelők helyzetbe hozása, termékeik népszerűsítése, a magyar termékek védelme, számukra értékesítési lehetőségek biztosítása. Az egyesület kiemelkedő figyelmet fordít a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiacon történő elhelyezésére. A működése során segíti a határon túli magyar embereket, részükre  adománygyűjtéseket, programokat szervez, illetve olyan kapcsolatrendszer igyekszik kiépíteni, amelynek segítségével a Kárpát-medencei magyarság újból egymásra találhat. Illetve az egyesület kiemelt céljai közé sorolható a helyi civil és társadalmi innovatív kezdeményezések támogatása.

A célok megvalósítása érdekében az egyesület fontosabb tevékenységei:

 • természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenységek;
 • az Élővíz-csatorna kiemelt védelme;
 • terület- és településfejlesztési tevékenysége;
 • vidéki örökségmegőrzés;
 • vidéki gazdasági lehetőségek feltárása;
 • a helyi és térségi emberi és gazdasági erőforrások feltérképezése és aktivizálása;
 • a térségi turisztikai lehetőségek kiaknázása, fejlődésének elősegítése, együttműködésének generálása.

Az egyesület tevékenysége során közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása révén látja el.

Az egyesület közhasznú tevékenységei:

 • településfejlesztés, településrendezés;
 • kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme;
 • helyi környezet- és természetvédelem;
 • felnőttoktatási tevékenység;
 • természetvédelmi tevékenység;
 • a kulturális örökség védelme;
 • a nemzeti emlékhelyek védelme.