Tisztelt ügyfeleink!

LEADER kifizetési kérelmük benyújtásához az alábbi linkeken találják a hatályos útmutatókat, jogszabályokat, közleményeket.
– Kifizetési igénylését a Kincstár honlapján az elektronikus ügyintézés menüpontjában elérhető        e-ügyintézés felületen feltöltve, kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítási szolgáltatáson keresztül lehet benyújtani az alábbi linken https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/e-ugyintezes
 – ÁÚF
ÁSZF
– Tájékoztatás és nyilvánosság https://www.palyazat.gov.hu/doc/4523

2019.09.01


Tisztelt Ügyfeleink!
Egyesületünk tájékoztató fórumot tart 2019.szeptember 26-án, 16:00 órai kezdettel.
Meghívó itt található.

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy LEADER támogatási kérelmükhöz kapcsolódó kifizetési kérelmük ügyintézése során felmerülő kérdéseik esetén az alábbi elérhetőségen legyenek szívesek érdeklődni.

Békés Megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály

5600 Békéscsaba, Temető sor 8.

Telefon: 66/814-520

Fax: 66/814-521

E-mail: agrarvidekfejlesztes@bekes.gov.hu

Köszönjük együttműködésüket!

2019.07.29


Meghívó!

Tisztelt Támogatást Igénylők!

A Napkör Társadalmi Innovációs Egyesület tisztelettel meghívja Önt, a 2019. június 13-án 14:00 órakor kezdődő LEADER tájékoztató fórumra.

A fórum meghívója, programja itt található!


VP – Kötelező képzések

 • Néhány VP jogcím esetében (pl. AKG, Natura, fiatal gazda, kisüzemek,…) előírás kötelező képzésen való részvétel.
 • Meghirdetésre kerültek az első képzések, amelyek itt elérhetők, a lista folyamatosan bővül.
 • https://naknonprofit.hu/kepzesek

 

 


Tájékoztatás a növény- és talajvédelem tekintetében bekövetkezett jelentősebb jogszabályváltozásokról

“Az élelmiszerláncról- és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésének hatályos rendelkezése értelmében a földhasználó most már egész évben köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A korábbi szabályozás szerint a földhasználó adott év június 30. napjáig volt köteles a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni. Azonban a jogalkotó a 2018. december 31. napjával hatályba lépett szabályozás értelmében a parlagfű elleni védekezést egy egész évben fennálló kötelezettséggé tette.”
Egyéb, a növény- és talajvédelmet érintő jelentősebb jogszabályváltozás nem történt.

 


31/2018. (V. 30.) számú Kincstár Közlemény

A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról

A nyertes vidékfejlesztési projektek minél gyorsabb és sikeresebb megvalósítása érdekében elengedhetetlen, hogy a támogatásban részesülők, kifizetési igénylésük során a vonatkozó jogszabályok szerint járjanak el.  A Magyar Államkincstár 31/2018. (V.30.) számú közleménye a legfontosabb gyakorlati tudnivalókat tartalmazza. A közlemény az alábbi linken mindenki számára elérhető.


Megjelenés: 2018.12.11. 

Módosult a 31/2018. (V.30.) Kincstár közlemény 3-4. számú melléklete 

A Vidékfejlesztési Program keretében nyújtandó támogatás igénybevétele iránti kifizetési igényléssel kapcsolatos általános tájékoztatásról szóló 31/2018. (V.30.) Kincstár közlemény 3. számú melléklete (Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével) az alábbi ponttal egészült ki:

 1. Nyilatkozat  a támogatással érintett projekt megvalósításáról

mely során a kedvezményezett, a műszaki ellenőr ellenjegyzésével nyilatkozik arról, hogy a nyilatkozat alapján elszámolni kívánt projekt(rész) a támogatási kérelemben feltüntetett és a támogatói okirattal jóváhagyott építési és/vagy árajánlatos tételek szerint kerül(t) megvalósításra.

A kiegészítés miatt a 4. számú melléklet (Kitöltési útmutató) frissítésére is sor került.

A dokumentumok az alábbi linken érhetőek el:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/31-2018-v-30-szamu-kincstar-kozlemeny

A kedvezményezettnek a 3. számú mellékletben szereplő „Nyilatkozat az építési műszaki ellenőr ellenjegyzésével” elnevezésű nyilatkozatot minden építéshez kapcsolódó változás bejelentés vagy építéssel érintett kifizetési igénylés benyújtásakor csatolnia kell a változás bejelentés iránti kérelemhez, illetve a kifizetési igényléshez.


Tisztelt Támogatást Igénylők!

Kérelmükkel kapcsolatos minden előírást és határidő a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet  tartalmaz, mely az alábbi linken érhető el!

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1400272.KOR

 


Figyelem!

Elektronikus iratok címzésének módosulása 


Módosult a LEADER HACS-ok listája

 

2018.12.10


Felhasználói kézikönyv elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához


Megkezdődött a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások megjelentetése

Megjelent a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint EMVA Irányító Hatóság (IH) közleménye a LEADER helyi pályázati felhívások megjelenéséről.

Az IH közlemény értelmében a VP6-19.2.1-17 LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban, ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről az alábbi linken:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

A helyi támogatási kérelmeket elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az egyes helyi pályázati felhívásokban olvasható „4.3. A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja” fejezetben található információk alapján.Napkör Társadalmi Innovációs Egyesület

Az egyesület 2010-ben Pannon Kör Társadalmi Innovációs Egyesület néven alakult. 2013- tól az egyesület elnevezése megváltozott Napkör Társadalmi Innovációs Egyesületre.

Az egyesület célja a gyulai, Békés megyei rászoruló emberek segítése, a helyi kulturális és természeti értékek védelme, a Gyula környéki kunhalmok védelmének a megszervezése. A helyben működő mikrotársadalmi folyamatok intenzitásának az elősegítése, a helyi és környékbeli mezőgazdasági termelők helyzetbe hozása, termékeik népszerűsítése, a magyar termékek védelme, számukra értékesítési lehetőségek biztosítása. Az egyesület kiemelkedő figyelmet fordít a megváltozott munkaképességű emberek munkaerőpiacon történő elhelyezésére. A működése során segíti a határon túli magyar embereket, részükre  adománygyűjtéseket, programokat szervez, illetve olyan kapcsolatrendszer igyekszik kiépíteni, amelynek segítségével a Kárpát-medencei magyarság újból egymásra találhat. Illetve az egyesület kiemelt céljai közé sorolható a helyi civil és társadalmi innovatív kezdeményezések támogatása.

A célok megvalósítása érdekében az egyesület fontosabb tevékenységei:

 • természetvédelmi, környezetvédelmi tevékenységek;
 • az Élővíz-csatorna kiemelt védelme;
 • terület- és településfejlesztési tevékenysége;
 • vidéki örökségmegőrzés;
 • vidéki gazdasági lehetőségek feltárása;
 • a helyi és térségi emberi és gazdasági erőforrások feltérképezése és aktivizálása;
 • a térségi turisztikai lehetőségek kiaknázása, fejlődésének elősegítése, együttműködésének generálása.

Az egyesület tevékenysége során közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú tevékenységeket a Helyi Fejlesztési Stratégia megvalósítása révén látja el.

Az egyesület közhasznú tevékenységei:

 • településfejlesztés, településrendezés;
 • kulturális szolgáltatás, kulturális örökség helyi védelme;
 • helyi környezet- és természetvédelem;
 • felnőttoktatási tevékenység;
 • természetvédelmi tevékenység;
 • a kulturális örökség védelme;
 • a nemzeti emlékhelyek védelme.