Jelszó elektronikus úton történő igénylése

– A Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületének Ügyfél-nyilvántartási ügyek/Kérelem, adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem menüpontjában lehetővé vált a meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához szükséges jelszó elektronikus úton történő igénylése (az űrlap a papír alapú G1040 nyomtatvány elektronikus megfelelője).

A menüpontról szóló tájékoztatót a Kincstár honlapján a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztato-a-meghatalmazas-benyujtasahoz-szukseges-jelszo-elektronikus-uton-torteno-igenyleserol, valamint a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas/-/content/68lKpR5lKzPO/tajekoztato-a-meghatalmazas-benyujtasahoz-szukseges-jelszo-elektronikus-uton-torteno-igenyleserol?_1_WAR_wtjournalcontentdisplayportlet_INSTANCE_68lKpR5lKzPO_entryStart=0&_1_WAR_wtjournalcontentdisplayportlet_INSTANCE_68lKpR5lKzPO_entryEnd=6 helyeken tették közzé.

Felhívom szíves figyelmüket a figyelmüket az alábbiakra:

Ø Amennyiben a meghatalmazást maga az ügyfélkapuval rendelkező ügyfél nyújtja be a Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületén, úgy a meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához nem szükséges jelszóval rendelkeznie!

Ø Amennyiben már rendelkezik jelszóval, nem szükséges új jelszót igényelnie!

Ø Amennyiben az adott kérelem benyújtására már rendelkezik érvényes meghatalmazással, és elektronikus úton nem kíván új meghatalmazást benyújtani, nem szükséges jelszót igényelnie!

– A jelszó minden esetben az ügyfél (meghatalmazó) részére kerül megküldésre.

– Amennyiben az ügyfél rendelkezik (ügyfélkapus/cégkapus) tárhellyel, úgy a Kincstár a jelszó iránti kérelem benyújtását igazoló KR dokumentumot az ügyfél tárhelyére küldi. A jelszó a KR dokumentum második oldalán kerül feltüntetésre.

– Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik (ügyfélkapus/cégkapus) tárhellyel, a jelszó iránti kérelem benyújtását igazoló – jelszót nem tartalmazó – KR dokumentum a benyújtó tárhelyére érkezik. A jelszó értesítő ebben az esetben az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott levelezési címére, ennek hiányában lakóhely/székhely címére postai úton kerül megküldésre. A postai úton megküldendő jelszó értesítőket – a G103-hoz hasonlóan – kötegelten, előreláthatólag hetente több alkalommal fogjuk megküldeni részetekre postázásra.

Kincstár és más honlapon megjelent

– Az agrártámogatások kifizetésével segíti az Agrárminisztérium a gazdálkodókat – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/az-agrartamogatasok-kifizetesevel-segiti-az-agrarminiszterium-a-gazdalkodokat

– Jegyzőkönyv minták a rendkívüli, COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében 2020.03.16-2020.03.29. között szállítani, valamint kísérő intézkedés céljából kóstoltatni tervezett termékmennyiségekről és azok sorsáról – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/777/tajekoztatok/jegyzokonyv-mintak-a-rendkivuli-covid-19-virus-okozta-jarvanyugyi-helyzetre-tekintettel-az-iskolagyumolcs-es-iskolazoldseg-program-kereteben-2020-03-1

VP – Kötelező képzések

        – Néhány VP jogcím esetében (pl. AKG, Natura, fiatal gazda, kisüzemek,…) előírás kötelező képzésen való részvétel.

        – Meghirdetésre kerültek az első képzések, amelyek itt elérhetők, a lista folyamatosan bővül.

        – https://naknonprofit.hu/kepzesek

Kincstár, Kormányzat és egyéb honlapon megjelent

        – Megnyílt a 79. OMÉK Budapesten – https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/megnyilt-a-79-omek-budapesten

        – 78/2013. (IX.10.) VM rendelet a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/625/jogszabalyok/78-2013-ix-10-vm-rendelet

        – Frissített GIRO kódok – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok

Megjelent Kincstár közlemények

        – 40/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény – a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2019. évi igénybevételéről – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/40-2019-ix-23-szamu-kincstar-kozlemeny

        – 41/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény – a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 – 2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a 2019. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/41-2019-ix-23-szamu-kincstar-kozlemeny

        – 42/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény – a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet alapján a 2019. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/42-2019-ix-23-szamu-kincstar-kozlemeny

        – 43/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény – a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2019. pénzügyi évben kifizethető támogatási keretösszegről – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/43-2019-ix-23-szamu-kincstar-kozlemeny

        – 44/2019. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény – az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében az intézményi változások bejelentése és a kifizetési kérelem benyújtásáról, valamint a köznevelési intézmények által vezetendő heti nyilvántartásról – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/44-2019-ix-25-szamu-kincstar-kozlemeny

2019.10.01

Pályázati felhívások

https://nrgreport.com/cikk/2019/11/04/vigyazz-belenyultak-a-ceges-napelemes-palyazat-szabalyrendszerebe

https://nrgreport.com/cikk/2019/11/04/vigyazz-belenyultak-a-ceges-napelemes-palyazat-szabalyrendszerebe

Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/631/jogcimismerteto

Kincstár közlemény: 17/2019. (IV. 24.) számú Kincstár Közlemény – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/17-2019-iv-24-szamu-kincstar-kozlemeny

Rendelet: a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról- https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/631/jogszabalyok/37-2014-iv-4-vm-rendelet

Borszőlő telepítés támogatása 

  • A Vidékfejlesztési Program felhívása alapján támogatható: új borszőlőültetvény telepítése.
  • A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot.
  • A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.
  • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.
  • A támogatás maximális mértéke: 40-70%. A következő szakaszhatár: 2019. június 14.
  • További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló tevékenységek megvalósítása érdekében

A Magyar Államkincstár több mint 661 milliárd forint támogatást utalt el 2018-ban a gazdálkodóknak

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

https://palyazatmenedzser.hu/2018/10/30/63-milliard-forintos-keretosszeggel-indul-harom-uj-videkfejlesztesi-palyazat/

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-allamtitkarsag/hirek/harom-uj-videkfejlesztesi-palyazatot-jelentetett-meg-az-agrarminiszterium

https://tenyek.hu/tenyek/275331_uj-videkfejlesztesi-palyazatok.html

Dokumentumok letöltése

Linkek

    A benyújtásra évente július 15. és augusztus 30. között van lehetőség.

    Kapcsolódó rendelet: 20/2019. (V. 27.) AM rendelet – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7115802/jogszabalyok/20-2019-v-27-am-rendelet

 

 

Letölthető kézikönyvek