Kedves Ügyfeleink!
Az alábbi aktualitásokról tájékoztatjuk Önöket a baromfi és sertés állatjóléti támogatások kapcsán.
sertés ágazatban a 2021. támogatási év III. negyedévi kifizetési, és az átmeneti támogatás iránti ugyancsak III. negyedévi kérelmek nyújthatóak be 2021. október 1. 09:00:00 és október 31. 23:59:59 között.
baromfi ágazatban pedig a 2021/2022-es támogatási év II. negyedéves kifizetési-, és II. negyedévi átmeneti támogatás iránti kérelmei nyújthatóak be 2021. október 16. 09:00:00 és október 31. 23:59:59 között.
Valamennyi fenti igénylésről elmondható, hogy mivel október 31-e hétvégi napra esik, a kérelmeket 2021. november 2. 23:59:59-ig lehet az elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon benyújtani.
 
További részleteket a kérelmek kapcsán az alábbi elérhetőségeken olvashatnak.
 
Sertés ágazat:

Tisztelt ügyfeleink!

A NAK honlapján megjelent alábbi kiadványokra szeretném felhívni a figyelmüket az új AKG és ÖKO pályázati felhívások kapcsán:

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3917-agrar-kornyezetgazdalkodas-kezikonyv-a-tamogatasi-kerelem-benyujtasahoz

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/3918-okologiai-gazdalkodas-kezikonyv-a-tamogatasi-kerelem-benyujtasahoz-1


HA SZERETNE ÉPP ÖNNEK VALÓ TÁMOGATÁST KAPNI VÁLLALKOZÁSÁHOZ,

MONDJA EL VÉLEMÉNYÉT!

Tudta Ön, hogy jelenleg zajlik a vállalkozói támogatások, pályázatok tervezése?

Ha már vállalkozó, vagy vállalkozási tervei vannak, most Ön is elmondhatja, pontosan mire lenne szüksége!

Az Agrárminisztérium megbízásából készült kérdőív kitöltése mindössze 5 perc! Válaszai név nélkül, de garantáltan eljutnak azokhoz, akik a jövőbeni pályázatokat készítik elő!

 Bónusz: A kérdőív kitöltői között egy iPhone 11-et sorsolunk ki, amelyet a nyertes garantáltan, költségek nélkül kap meg!

 Kattintson a linkre: https://questionnaireproject.typeform.com/to/ZJQKiWxN

Köszönjük, hogy Ön is részt vesz a tervezésben!

A Field Consulting Services Zrt. kutatói csapata


Aktuális információk az agrár- és vidékfejlesztési támogatások kapcsán:
Megjelent a vis maior esemény elektronikus úton történő bejelentéséről szóló 57/2021. (VII. 19.) számú Kincstár Közlemény: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/57-2021-vii-19-szamu-kincstar-kozlemeny

Méhészek kiegészítő átmeneti támogatása – Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/10134102/tajekoztatok/felhasznaloi-kezikonyv-es-kitoltesi-utmut-23

Szárítmány-előállítók által igénybe vehető költségtámogatásról szóló Kincstár Közlemény: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/54-2021-vii-12-szamu-kincstar-kozlemeny

Baromfi állatjóléti támogatás – Kifizetési kérelem elektronikus benyújtásához – Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató:  https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/608/tajekoztatok

Baromfi állatjóléti támogatás – Átmeneti támogatás iránti kérelem elektronikus benyújtásához – Felhasználói Kézikönyv és Kitöltési Útmutató: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/8802761/tajekoztatok

2021.07.20

– A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény 2021.07.01. napjától hatályos változata – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/638/jogszabalyok/2011-evi-clxviii-torve-1

– Újabb pályázatot hirdettek a kertészeti üzemek támogatására –  https://kormany.hu/hirek/ujabb-palyazatot-hirdettek-a-kerteszeti-uzemek-tamogatasara

– 2022-ben új ökológiai támogatás indul- https://kormany.hu/hirek/2022-ben-uj-okologiai-tamogatas-indul

2021.07.09


A VP3-14.1.1.-16 kódszámú, „A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás” intézkedés vonatkozásában az átmeneti időszakot érintően lehetőség van a kötelezettség vállalási időszak hosszabbítására.
A Pályázati Felhívás 3.5. fejezet 3.5.2 alfejezetben részletezett szabályok alapján jelen időszakban kizárólag azon kérelmezők nyújthatnak be a kötelezettség vállalási időszak hosszabbítására vonatkozó kérelmet, akik támogatási kérelmüket a 2016-os évben nyújtották be.
 
A hosszabbítási kérelmet az Államkincstár által közzétett elektronikus formanyomtatvány kitöltésével, ügyfélkapun keresztül szükséges benyújtani, 2021.01.25-2021.02.22 időszakban.
 
Amennyiben a Kedvezményezett nem kíván élni a kötelezettségvállalási időszak meghosszabbításának lehetőségével, abban az esetben nem szükséges a hosszabbítási kérelmet benyújtania.

Frissített GIRO kódok – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok

Meghosszabbodik a határidőhttps://kormany.hu/hirek/meghosszabbodik-a-szarvasmarha-tej-allatjoleti-felhivas-kotelezettsegvallalasi-idoszaka


Elfogadták az őstermelői, a családi gazdasági rendszer, az agráradózás reformját –

https://www.nak.hu/kamara/kamarai-hirek/orszagos-hirek/102818-elfogadtak-az-ostermeloi-a-csaladi-gazdasagi-rendszer-az-agraradozas-reformjat

 Általános tudnivalók a szőlőültetvények szerkezetátalakításának és átállításának támogatásához kapcsolódó kérelmek elektronikus benyújtásához – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/762/tajekoztatok/altalanos-tudnivalok-a-szoloultetvenyek-szerkezetatalakitasanak-es-atallitasanak-tamogatasahoz-kapcsolodo-kerelmek-elektronikus-benyujtasahoz

November végéig lehet pályázni a szőlő szerkezetátalakítási támogatásra

A szőlőültetvények korszerűsítését, a termelés hatékonyabbá tételét szolgáló beruházásokra 2020 novemberétől három éven keresztül közel 12 milliárd forint támogatás érhető el. A pályázatok elbírálásánál elsőbbséget élveznek az integrált termelési láncokban résztvevő gazdák.

A szőlő szerkezetátalakítási támogatás a szőlőtermelők legfontosabb támogatási lehetősége, amelynek igénybevételéhez az Agrárminisztérium új rendeletet készített. A korábbi évektől eltérően az egyéni terveket az idei évtől kezdődően a Magyar Államkincstár erre a célra kialakított elektronikus felületén kell benyújtani. A rendelet és a tudnivalók ezen a linken érhetők el: https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/fooldal/-/journal_content/56/20182/8946600?refererPlid=20185&controlPanelCategory=current_site.content

Az új rendelet alapján a támogatás részleteit tartalmazó egyéni tervben legfeljebb három éves időtartamra lehet a szőlőültetvények megújítását vállalni. A támogatáshoz való hozzáférés keretfeltételei, a kérelmezés módszere alapvetően nem változtak, viszont a támogatás elérésében a korábbinál is jobban preferálásra kerülnek azok a szőlőtermelők, akik igazoltan biztos felvevőpiaccal rendelkeznek szőlőtermésükre.

Az egyéni terveket 2020-ban november 16. és 30. között lehet benyújtani (2021-től november 2. és 30. között), a Magyar Államkincstár a benyújtott egyéni terveket pedig február 28-ig bírálja el. A telepítés befejezését követően a kifizetési kérelmet minden évben április 1. és július 1. között lehet benyújtani. A támogatás nagysága a támogatható költségek 40 és 75 százaléka közé eshet.

(AM Sajtóiroda)

forrás:https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu


Tájékoztató

A 2020/2021. támogatási év II. tárgynegyedéve vonatkozásában a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet 13/B. § (1) bekezdésében előírtak alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Ugyanakkor átmeneti támogatás a 2020/2021. támogatási év II. tárgynegyedévében (2020. július 16-tól 2020. október 15-éig) bekövetkezett gazdasági események (naposkori letelepítés, átminősítés, valamint a vágás) után igényelhető, az alábbi tevékenységekre:

  • Mechanikai sérülés megelőzése tevékenységre valamint,
  • Takarmányozáshoz ivóvíz-minőségű víz biztosítása tevékenységre.

Az átmeneti támogatás iránti kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon az Elektronikus kérelemkezelés →  Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program – Baromfi állatjóléti átmeneti támogatás menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Figyelemmel arra, hogy 2020. október 31-én a Kincstárnál az általános munkarendre tekintettel a munka szünetel, így az átmeneti támogatásra vonatkozó kérelmeket legkésőbb 2020. november 2-án 23:59:59-ig lehet benyújtani.

Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A 2020/2021 támogatási évben a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás  II. tárgynegyedéves kifizetési kérelmeinek benyújtásának határideje 2020. október 30. napja.

A kifizetési kérelem az arra rendszeresített megfelelő nyomtatványon, szükséges dokumentumok csatolásával,  kizárólag elektronikus úton, az elektronikus kérelembenyújtó felületen, szkennelt formában  nyújtható be az Elektronikus kérelemkezelés → Általános űrlap benyújtása menüponton keresztül új kérelem indításával.

A 2020. támogatási év III. negyedéve vonatkozásában a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 16/B. § (1) bekezdésében előírtak alapján mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem benyújtására nincs lehetőség.

Ugyanakkor átmeneti támogatás a 2020/2021. támogatási év III. negyedévében az alábbi tevékenységek vonatkozásában vehető igénybe:

  • Fény biztosítása tevékenység
  • Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása tevékenység

Az átmeneti támogatás iránti kérelem kizárólag az ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően elérhető elektronikus kérelemkitöltő felületen, a Kincstár által erre a célra kialakított elektronikus űrlapon az Elektronikus kérelemkezelés → Válságkezelő Program Átmeneti Támogatások → Válságkezelő Program – Sertés állatjóléti átmeneti támogatás menüponton keresztül tölthető ki és nyújtható be.

Figyelemmel arra, hogy 2020. október 31-én a Kincstárnál az általános munkarendre tekintettel a munka szünetel, így az átmeneti támogatásra vonatkozó kérelmeket legkésőbb 2020. november 2-án 23:59:59-ig lehet benyújtani.

Az átmeneti támogatás iránti kérelem benyújtásra vonatkozóan a Kincstár nem rendszeresít papír alapú nyomtatványokat.

A 2020/2021 támogatási évben a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatás III. negyedéves kifizetési kérelmeinek benyújtásának határideje 2020. november 2. napja.

A kifizetési kérelem az arra rendszeresített megfelelő nyomtatványon, szükséges dokumentumok csatolásával, kizárólag elektronikus úton, az elektronikus kérelembenyújtó felületen, szkennelt formában nyújtható be az Elektronikus kérelemkezelés → Általános űrlap benyújtása menüponton keresztül új kérelem indításával.

 


 

Jelszó elektronikus úton történő igénylése

– A Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületének Ügyfél-nyilvántartási ügyek/Kérelem, adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem menüpontjában lehetővé vált a meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához szükséges jelszó elektronikus úton történő igénylése (az űrlap a papír alapú G1040 nyomtatvány elektronikus megfelelője).

A menüpontról szóló tájékoztatót a Kincstár honlapján a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/893/tajekoztatok/tajekoztato-a-meghatalmazas-benyujtasahoz-szukseges-jelszo-elektronikus-uton-torteno-igenyleserol, valamint a https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/ugyfelnyilvantartas/-/content/68lKpR5lKzPO/tajekoztato-a-meghatalmazas-benyujtasahoz-szukseges-jelszo-elektronikus-uton-torteno-igenyleserol?_1_WAR_wtjournalcontentdisplayportlet_INSTANCE_68lKpR5lKzPO_entryStart=0&_1_WAR_wtjournalcontentdisplayportlet_INSTANCE_68lKpR5lKzPO_entryEnd=6 helyeken tették közzé.

Felhívom szíves figyelmüket a figyelmüket az alábbiakra:

Ø Amennyiben a meghatalmazást maga az ügyfélkapuval rendelkező ügyfél nyújtja be a Kincstár elektronikus kérelembenyújtó felületén, úgy a meghatalmazás elektronikus úton történő benyújtásához nem szükséges jelszóval rendelkeznie!

Ø Amennyiben már rendelkezik jelszóval, nem szükséges új jelszót igényelnie!

Ø Amennyiben az adott kérelem benyújtására már rendelkezik érvényes meghatalmazással, és elektronikus úton nem kíván új meghatalmazást benyújtani, nem szükséges jelszót igényelnie!

– A jelszó minden esetben az ügyfél (meghatalmazó) részére kerül megküldésre.

– Amennyiben az ügyfél rendelkezik (ügyfélkapus/cégkapus) tárhellyel, úgy a Kincstár a jelszó iránti kérelem benyújtását igazoló KR dokumentumot az ügyfél tárhelyére küldi. A jelszó a KR dokumentum második oldalán kerül feltüntetésre.

– Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik (ügyfélkapus/cégkapus) tárhellyel, a jelszó iránti kérelem benyújtását igazoló – jelszót nem tartalmazó – KR dokumentum a benyújtó tárhelyére érkezik. A jelszó értesítő ebben az esetben az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott levelezési címére, ennek hiányában lakóhely/székhely címére postai úton kerül megküldésre. A postai úton megküldendő jelszó értesítőket – a G103-hoz hasonlóan – kötegelten, előreláthatólag hetente több alkalommal fogjuk megküldeni részetekre postázásra.

Kincstár és más honlapon megjelent

– Az agrártámogatások kifizetésével segíti az Agrárminisztérium a gazdálkodókat – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/-/az-agrartamogatasok-kifizetesevel-segiti-az-agrarminiszterium-a-gazdalkodokat

– Jegyzőkönyv minták a rendkívüli, COVID-19 vírus okozta járványügyi helyzetre tekintettel az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében 2020.03.16-2020.03.29. között szállítani, valamint kísérő intézkedés céljából kóstoltatni tervezett termékmennyiségekről és azok sorsáról – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/777/tajekoztatok/jegyzokonyv-mintak-a-rendkivuli-covid-19-virus-okozta-jarvanyugyi-helyzetre-tekintettel-az-iskolagyumolcs-es-iskolazoldseg-program-kereteben-2020-03-1

VP – Kötelező képzések

        – Néhány VP jogcím esetében (pl. AKG, Natura, fiatal gazda, kisüzemek,…) előírás kötelező képzésen való részvétel.

        – Meghirdetésre kerültek az első képzések, amelyek itt elérhetők, a lista folyamatosan bővül.

        – https://naknonprofit.hu/kepzesek

Kincstár, Kormányzat és egyéb honlapon megjelent

        – Megnyílt a 79. OMÉK Budapesten – https://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/hirek/megnyilt-a-79-omek-budapesten

        – 78/2013. (IX.10.) VM rendelet a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/625/jogszabalyok/78-2013-ix-10-vm-rendelet

        – Frissített GIRO kódok – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kiemelt-dokumentumok/-/content/Spx3H7BXqCxL/giro-kodok

Megjelent Kincstár közlemények

        – 40/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény – a sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű támogatás 2019. évi igénybevételéről – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/40-2019-ix-23-szamu-kincstar-kozlemeny

        – 41/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény – a szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018 – 2019/2020 borpiaci években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet alapján a 2019. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/41-2019-ix-23-szamu-kincstar-kozlemeny

        – 42/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény – a szőlőültetvényekben végzett zöldszüretre igényelhető támogatásról szóló 22/2019. (V. 31.) AM rendelet alapján a 2019. pénzügyi évre kifizethető támogatási keretösszeg közzétételéről – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/42-2019-ix-23-szamu-kincstar-kozlemeny

        – 43/2019. (IX. 23.) számú Kincstár Közlemény – a szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet szerint a 2019. pénzügyi évben kifizethető támogatási keretösszegről – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/43-2019-ix-23-szamu-kincstar-kozlemeny

        – 44/2019. (IX. 25.) számú Kincstár Közlemény – az iskolagyümölcs- és iskolazöldség-program keretében az intézményi változások bejelentése és a kifizetési kérelem benyújtásáról, valamint a köznevelési intézmények által vezetendő heti nyilvántartásról – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/44-2019-ix-25-szamu-kincstar-kozlemeny

2019.10.01

Pályázati felhívások

https://nrgreport.com/cikk/2019/11/04/vigyazz-belenyultak-a-ceges-napelemes-palyazat-szabalyrendszerebe

https://nrgreport.com/cikk/2019/11/04/vigyazz-belenyultak-a-ceges-napelemes-palyazat-szabalyrendszerebe

Fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű támogatása – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/631/jogcimismerteto

Kincstár közlemény: 17/2019. (IV. 24.) számú Kincstár Közlemény – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/kozlemenyek/-/kozlemeny/17-2019-iv-24-szamu-kincstar-kozlemeny

Rendelet: a fűszerpaprika-termelők mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásáról- https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/631/jogszabalyok/37-2014-iv-4-vm-rendelet

Borszőlő telepítés támogatása 

  • A Vidékfejlesztési Program felhívása alapján támogatható: új borszőlőültetvény telepítése.
  • A legkisebb támogatható ültetvényméretnek el kell érni az 0,25 ha-t, a legkisebb támogatható táblaméretnek a 0,25 ha területnagyságot.
  • A támogatható tevékenység magában foglalja az ültetvény művelésmódjának megfelelő támrendszer kialakítását is.
  • Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.
  • A támogatás maximális mértéke: 40-70%. A következő szakaszhatár: 2019. június 14.
  • További részletek: https://www.palyazat.gov.hu/vp2-4136-17-borszlltetvny-telepts-tmogatsa-1

Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló tevékenységek megvalósítása érdekében

A Magyar Államkincstár több mint 661 milliárd forint támogatást utalt el 2018-ban a gazdálkodóknak

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/leader-helyi-felhivasok

https://palyazatmenedzser.hu/2018/10/30/63-milliard-forintos-keretosszeggel-indul-harom-uj-videkfejlesztesi-palyazat/

http://www.kormany.hu/hu/foldmuvelesugyi-miniszterium/videkfejlesztesert-felelos-allamtitkarsag/hirek/harom-uj-videkfejlesztesi-palyazatot-jelentetett-meg-az-agrarminiszterium

https://tenyek.hu/tenyek/275331_uj-videkfejlesztesi-palyazatok.html

Dokumentumok letöltése

Linkek

    A benyújtásra évente július 15. és augusztus 30. között van lehetőség.

    Kapcsolódó rendelet: 20/2019. (V. 27.) AM rendelet – https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/7115802/jogszabalyok/20-2019-v-27-am-rendelet

 

 

Letölthető kézikönyvek