Szakmai beszámoló

 

Vidékfejlesztési Program keretén belül kiírásra kerülő „VP6-19.2.1-65-8.4.1 – 20 kódszámú pályázati felhívásra benyújtott

EDÜ Diákfesztivál – inspiráló terek című pályázatról

 

Az Erkel Diákünnepek Alapítvány 2018-ban azzal a céllal jött létre, hogy az EDÜ-t és a térségi diákéletet újra életre keltse és megújítsa. Az Erkel Diákünnepek Alapítvány 2019-es évben első lépésként azt tűzte ki működési célul, hogy a nagy hagyományú Erkel Diákünnepek (továbbiakban: EDÜ) összművészeti versenyt több napos, pezsgő diákfesztivállá alakítsa. Az EDÜ sikere által nem csak a diákfesztivál kerülhetett vissza méltó helyére, a legnívósabb magyar ifjúsági dákfesztiválok térképre, hanem reményeink szerint végre a térségi diákéletet is visszakapcsolhatja az országos vérkeringésbe. Jelenleg ezen dolgozunk.

 

Eredményeink: A helyi fiatalok által megfogalmazott javaslatokat és az országos trendeket figyelembe véve, több, sikeres pályázati forrást hasznosan felhasználva friss, fiatalos modern arculatot adtunk az EDÜ Diákfesztiválnak, nívós zsűrit, szakmai előadásokat, szakmai tapasztalatszerzési lehetőséget és életre szóló közösségi élményt biztosítottunk a résztvevőknek. A rendezvénysorozat több helyszínen valósult meg, ahol a versenyzés mellet tudásátadó workshopokon, szakmai találkozón és innovatív közösségi programokon is részt vehettek a fiatalok.

 1. május 24. és 26. között a megújult 28. EDÜ – Gyulai Diákfesztiválon az ország minden tájáról összesen 783 diák érkezett és mérettette meg magát 15 különböző kategóriában (!), így a térségben élő fiatalokkal együtt közel 3000 diák élhette át a megújult diákfesztivál hangulatot.

 

EDÜ Diákfesztiválon az alábbi öt kiemelt kategóriában mérethették meg magukat a résztvevők: tánc, zene, látvány, irodalom és „FUN!”. Kiemelt, folyamatosan megvalósítandó célunk a térségben élő, fent említett kategóriákban tehetséges fiatalok felkutatása, tehetséggondozása, támogatása.

 

Az Erkel Diákünnepek Alapítvány számára kiemelt cél, hogy a Gyulai Járás településein (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza), illetve a környező nagyobb településeken (kiemelten Doboz, Sarkad) olyan diákélet megvalósításához adjon hátteret, amely által a fiatalok olyan magas színvonalú szolgáltatásokhoz is hozzáférhetnek, melyekre az igény igazoltan megjelent, a lehetőségek azonban jelenleg korlátozottak vagy egyáltalán nincsenek. Kiemelt célunk, hogy a lehetőséget teremtsünk arra, hogy a fiatalok kapcsolódhassanak, találkozhassanak, felismerhessék a saját tehetségüket, inspirálódjanak mások által. Azért dolgozunk, hogy a tevékenységünkkel hozzájáruljunk ahhoz, hogy a fiatalok és fiatal felnőttek számára élhetőbb, és hosszútávon is vonzó maradjon a vidéki élet. Jelen felhívásra benyújtott pályázatunkban ezeknek a kiemelt céloknak az eléréséhez szükséges eszközbeszerzési szükségleteinket részletezzük.

 

A jelen projekt keretében biztosított forrásból olyan újszerű, inspiráló megjelenésű, tartós mobil eszközöket szereztünk be, amelyekkel a mai trendeknek is megfelelő arculatú, mobil, végtelenül formálható, önmagában is mindig megújuló innovatív teret -környezetet – tudunk biztosítani a tudásátadó rendezvényeinken a fiatalok számára. Ezen eszközökkel a fesztiválok közötti időtartamokban kívánjuk fenntartani a tehetséggondozást, a diákokkal való együttműködést és támogatni a tehetségeket. A támogatott projekt által elérni kívánt létszám: 220 fő.

 

 

A célunk olyan eszközök beszerzése volt, amely építhető, rakásolható elemekből állnak, jelenlévő közösségi igényeknek és tervezett programoknak megfelelnek.

 

A jelen pályázat keretében beszerzett eszközökkel bárhova eljuthatunk, ahol vannak fiatalok, és akár szabad téren, akár a saját közösségi tereikben olyan inspiráló, innovatív környezetet tudunk teremteni, ami támogatja a közösségi kapcsolódást, az egyéni és a közösségi fejlődést, emeli az esemény színvonalát, hozzájárul a tehetségek felkutatása és a tehetséggondozás eredményességéhez. Sikeres beszerzés esetén tapasztalati szinten is bővíteni tudjuk a fiatalok saját környezetében elérhető magas színvonalú, friss, mai környezetben igénybe vehető újszerű szolgáltatások körét.

 

Erkel Diákünnepek Alapítvány hosszútávú célja, hogy a kétévente megrendezésre kerülő diákfesztiválok közötti időben olyan innovatív programokat és mobil tereket biztosítson, ahol a térségben élő fiatalok találkozhatnak, inspirálódhatnak, és színvonalas közösségi életet élhetnek. A részletezett eszközök beszerzése ezt a célt erősíti.

 

Közvetlen célcsoport:

 • a Gyulai Járás településein (Gyula, Elek, Kétegyháza, Lőkösháza) és a környező településeken (kiemelten Doboz, Sarkad) élő középiskolás korú fiatalok
 • a tehetséggondozásban résztvevő előadóművészek, fejlesztő szakemberek, előadók
 • zsűritagok, mentorok

Közvetett célcsoport:

 • a célterületen élő fiatalok
 • a célterületen élő fiatal felnőttek

Érinettek köre:

 • a célterület határán túlról ideérkező (itt tanuló) fiatalok
 • a járás vonzáskörzetében élő fiatalok

Hatásterület:

 • a célterület települései
 • másodlagos hatásterület: a célterület vonzáskörzetében élő fiatalok

 

Közvetlen eredmény:

 • A szükséges eszközök beszerzésre kerültek.

Közvetett eredmények:

 • A megvásárolt eszközök által, akár 1-2 órán belül bárhol kialakítható közösségi tér, mely a szükséges környezeti szempontok szerint szabadon alakítható, inspiráló, innovatív, hosszútávon hasznosan és sokrétűen használható.
 • A tehetséggondozás szempontjából lehetőség nyílik olyan mobil technikai feltételek biztosítására, melyek minőségi lehetőséget nyújtanak arra, hogy a főként az 5 kiemelt kategóriában (zene, irodalom, tánc, látvány, FUN!) szárnyaikat bontogató fiatalok megmutathassák a tehetségüket. (E tekintetben a minőség fontos szempont az eszközök kiválasztásánál, hiszen nagyban befolyásolja az elérendő célt, vagyis a bemutatkozó fiatalok önbizalmának, sikerélményének, és a minőségi közösségi élménynek építését.)
 • A célterületen élő fiatalok számára is hozzáférhetővé válnak olyan minőségi környezetben megrendezett programok és szolgáltatások, melyek a vásárlóerejük korlátozott mértéke miatt piaci alapon nem jelennének meg a célterületen, igény azonban volna rá.
 • Olyan innovatív, minőségi, inspiráló környezetben megvalósított szemléletformáló, fejlesztő programok és szolgáltatások válnak elérhetővé a célterületen élő tehetséges vagy épp szárnyát bontogató fiatalok számára, amelyek jelenleg nem hozzáférhetők.
 • Inspiráló fiatal közösségek jönnek létre és válnak aktívabbá.
 • Vonzóbbá, aktívabbá és élhetőbbé válik a vidéki élet a fiatalok számára is.

 

,Hosszútávú hatás:

 • A helyi fiatalok kötődése erősödhet, mely nagyobb esélyt ad arra, hogy a középiskolai tanulmányaikat követően helyben maradjanak, vagy a későbbiekben visszatérjenek a településre családalapítás / letelepedés / vállalkozásindítás stb. céljából.
 • A tehetséges fiatalok idevándorlása erősödhet családalapítás/letelepedés/vállalkozásindítás stb. céljából.

 

 • A beszerzendő eszközöket úgy válogattuk össze, hogy a lehető leghatékonyabban támogatni tudják az 5 kiemelt EDÜ kategóriában – zene, irodalom, tánc, látvány, FUN! – tehetséges fiatalok bemutatkozását, szárnybontogatását. A beszerezett eszközök mind abba az irányba mutatnak, hogy bárhol (!), a célterületen élő fiatalok természetes közegében – vagy ahol jól érzik magukat -, megteremthessük a tehetségük felfedezéséhez és kibontakoztatásához elengedhetetlen inspiráló környezetet és technikai feltételeket.
 • Megjelenni a célterületen olyan helyszíneken, ahol fiatalok vannak, és a beszerzendő eszközök használatával olyan inspiráló teret kialakítani, ahova a fiatalok szívesen jönnek, beszélgetnek, vesznek részt programokon, építenek közöséget, élnek minőségi közösségi életet.
 • Emellett az alapítvány székhelyén és telephelyén kiemelten elérhetővé tenni a beszerzéssel megvalósult környezetépítő elemeket közösségfejlesztés és tehetséggondozás céljából.
 • Vonzó és biztonságos környezet kialakítása, ahova a fiatalok maguk is szívesen mennek, és amely a szülők számára is megnyugtató minőségű.
 • A célterületen élő tehetséges fiatalok számára olyan inspiráló közösségi környezet kialakítása, amely támogatja őket az önmegvalósításban, fejlesztésében és a bemutatkozásban.

 

 • Célunk, hogy ezekben a szabadon kialakított terekben a helyi fiatalok által megfogalmazott motiváló célok, és az érdeklődésük központjában lévő témák mellé olyan tudásátadó képzéseket, rendezvényeket tegyünk, amely támogatja őket az önmegvalósításban.
 • Klubélet megteremtése, melynek keretében innovatív, minőségi környezetben lehetőség nyílik a fiatalok számára találkozni, beszélgetni, inspirálodni, önmaguk és egymás tehetségét megismerni, bemutatkozni.
 • Az Erkel Diákünnepek Alapítvány közösségalkotó szerepének erősítése:
  • a térségben élő fiatalok között élő tehetségek felkutatására, tehetséggondozására, támogatására, motiváló közösségi életének kialakítására,
  • a térségben élő fiatalok önismeretének és motivációjának, önmegvalósításának támogatása,
  • a térségben élő fiatalok inspiráló közösségi életének támogatására, mely által a vidéki élet teljesebbé és vonzóbbá válik.

 

A projekt megvalósítása során a projektgazda a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

 

Helyszínek:

 

A megvalósítás fő helyszíne (az alapítvány telephelye): 5742 Elek, Lőkösházi út 30. 513 hrsz ingatlan, amely az eszközök biztonságos tárolására szolgáló helyszín.

 

Továbbá a felhívással összhangban lévő helyszínek:

 • a szervezett események színterei, közösségfejlesztő és tehetséggondozó programok helyszínei.
 • a célterületen élő fiatalok által szívesen látogatott, vagy kedvelt/általuk javasolt nem szokványos helyszínek.

(Tekintettel arra, hogy a beszerezni kívánt mobil eszközök típusait úgy választottuk ki, hogy alkalmasak legyenek szabadtéri használatra is, a fiatalok által kedvelt/javasolt bármely helyszínen biztonságosan meg tudunk jelenni.)

 

Beszerzett eszközök:

SorszámMegnevezésTétel rövid leírásaMennyiségMennyiségi                      egység
1.AsztalFémvázas, strapabíró kivitel, min 70×70 cm asztallap10db
2.SzékFémvázas, rakásolható40db
3.BárszékFémvázas20db
4.ZsúrkocsiInox, 3 plocos,  fékezhető, min 80×40 cm2db
5.ParavánMobil térelválasztó paraván, min 120×180 cm2db
6.Bankett/Bár asztalFémvázas, kültéri, min 70 cm asztallappal, min 110 cm magas6db
7.Napvitorla6×4 m, UV álló, sarkainál rögzíthető4db
8.Hősugárzó + PB palackKültéri gázüzemű hősugárzó, mobil, min 8 kW2db
9.KávégépAutómata kávéfőző, beép. víztartály, darálós1db
10.HűtővitrinÜvegajtós  kivitelű,  min 200l, ventilátoros2db
11.Mikrohullámú sütőDigitális kijelző, min 19 l, 800 W teljesítmény, grill funkció1db
12.Grilsütő + reduktorGázüzemű, mobil görgős kerekű, 4 zónaás1db
13.Aktív hangfal15″ mélysugárzó, 2 utas, 1000 W-os, Bluetooth lejátszás2db
14.Hangfal állványÁllítható magasságú mobil állvány (100-180cm) + hordtáska2db
15.URH mikrofon szettVezeték nélküli kézi mikrofon szett (1 db vevő + 2 db kézi adó)1db
16.Mikrofon állványGémes, fekete, teleszkópos (állítható magasság: 100-170 cm)2db
17.Keverő8 csatornás, beépített digitális effekt, USB csatlakozás,  EQ1db
18.FényállványÁllítható magasságú (270cm) + 4 lámpás keresztrúd2db
19.LED párlámpaDMX vezérlési lehetőség, master/slave funkció, min 40W, RGB8db
20.Dobogó/színpadstrapabíró színpad, csúszásmentes járófelület, min.: 4x2x0,4m1db
21.Mobil burkolatmudulokból összepattinható WPC felületü20m2
22.WifiVezetékes hálózat 10/100Mbps, 4G/LTE mobil Hot Spot1db
23.KönyvespolcÖsszecsukható, fémvázas, 3 polc2db
24.PolcFémvázas, 5 db polccal, min.: 90x180x45 cm, horganyzott5db
25.FogasSzabadon álló, fémvázas, 8 akasztási lehetőség1db

 

A beszerzés költséghatékony munkát tesz lehetővé, tekintve, hogy számtalan alkalommal újra használható eszközökről van szó. (Működésünk során eldobható, egyszer használatos eszközöket lehetőség szerint alapvetően nem használunk.)

 

Ár-érték arányban a legkedvezőbb árajánlatot alapul véve az alábbiak szerint alakult a projekt költségvetése.

 

A projektelőkészítés illetve a projektmenedzsment tekintetében nem merül fel költség, a tevékenység önkéntes formában, ellentételezési igény nélkül valósul meg.

 

Rövid leírásKöltség kategóriaMaximális mértéke az összes elszámolható költségre vetítve (%)Nettó (HUF)Bruttó (HUF)
Projektelőkészítés költségeiProjektelőkészítés
költségei
700
Projektmenedzsment költségeProjektmenedzsment költsége2,500
Eszközbeszerzés költségeBeruházáshoz
kapcsolódó
költségek
5 196 5506 599 619 Ft
Kötelező nyilvánosság biztosításaSzakmai
megvalósításhoz
kapcsolódó egyéb
költségek
0,500
Összesen: 6 599 619
Pályázati forrásból igényelt összeg 90% :5 939 657 
Önerő 10% :659 962